Мерки и регулативи за Covid-19

Агенцијата за млади и спорт како надлежна институција за спроведување на Европската недела на спортот Биди Активен, Движисе во периодот 23-30 Септември 2021 година ќе ги спроведува следните мерки донесени на горенаведената оддлука на влада на сите активности кои ќе бидат имплементирани:
Дезинфицирај те
ги рацете
Носењето заштитна маска
е задолжително
Препорачливо е да ги миете рацете
на секој час
Држете дистанца од 2 метри