Прочитајте повеќе

Информации за главните настани на неделата...

23ти Септември

18 часот.

Да бидеме активни заедно

24ти Септември

18:30 часот.

Европски училишен ден за спортот (European school sports day) имплементиран во 40 општини

24ти Септември

09:00 часот

BeActive Night

30ти Септември

09:00 часот

“Ајде сите да скокаме заедно“

27ми Септември

2021/ Понеделник

Ден на Активна Физичка Писменосгт

28ми Септември

18:00 часот

Отворен ден

29ти Септември

2021/ Среда

Бидете Активни “Жената во Спортот„

2 Октомври

18:30 часот

Те предизвикувам да бидеш активен